Kontakt

PATRIA  a.s.

Miletičova 1
821 08 Bratislava

+421/2/ 554 23 289

Obchodný úsek: Priemysel
Bc. Iveta Balcová 
+421/2/555 62 864 
+421/918 444 227
balcova@patria.sk

Bc. Juraj Lörincz
+421/908 592 608
lorincz@patria.sk

Účtovníctvo:
Eva Šturdíková
+421/2/555 72 879
+421/ 915 762 161
sturdikova@patria.sk

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete

IČO: 313 88 701, IČ DPH: SK 2020304594, Zapísaná v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa Vložka číslo: 790/B