Účtovníctvo

Účtovné služby

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby v rámci autorizovaného softwaru Kros - Omega a Alfa
 • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov - prehľad o úhradách
 • účtovanie nákladov a výnosov pre jednotlivé spoločnosti
 • spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie štatistických výkazov
 • priebežné vyhodnocovania daňového základu . INTRASTAT- SK hlásenia

Mzdové služby

 • vedenie mzdovej a personálnej agendy v rámci autorizovaného softwaru Kros - Olymp
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • spracovanie mzdových listov
 • spracovanie a odovzdávanie miezd a platobných príkazov
 • zabezpečenie styku so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom
 • vypracovanie potvrdenia o dobe zamestnania
 • vystavenie a doručenie všetkých dokladov a potvrdení