Priemysel

Canusa-DSG

Tepelne zmrašťovacie hadičky

Tepelne zmrašťovacie hadičky sa používajú v rôznych odvetviach a prostrediach s výberom produktov v závislosti od aplikácie. Hlavné aplikácie tepelne zmraštiteľných výrobkov sú:

Elektrická izolácia
Odľahčenie napätia
Utesnenie spoja
Mechanická ochrana
Výroba káblových zväzkov
Oblasť automotive
Ak chcete nájsť najvhodnejší tepelne zmršťovací výrobok, neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Zoznam zastupovaných spoločností