Priemysel

Salzgitter Mannesmann Line Pipe

www.smlp.eu

Je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov HFI (vysokofrekvenčné indukčné zváranie) pozdĺžne zváraných oceľových rúr. Oceľové rúry sa používajú pre potreby plynárenstva, ropného a naftového priemyslu, vodného hospodárstva, odpadového vodného hospodárstva, strojárstva, stavebníctva, teplárenstva, pri doprave horľavých a výbušných materiálov, ako konštrukčné rúry a pod. Rúry sa ponúkajú bez povrchovej izolácie, resp. s vonkajšou ako aj vnútornou izoláciou podľa potreby zákazníka. Ponúkané rúry a izolácie sú certifikované v SR.

Predstavenie spoločnosti

Výrobný závod Salzgitter Mannesmann Line Pipe je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov HFI (vysokofrekvenčné indukčné zváranie)- pozdĺžne zváraných oceľových rúr. Oceľové rúry sa používajú pre potreby plynárenstva, ropného a naftového priemyslu, vodného hospodárstva, odpadového vodného hospodárstva, strojárstva , stavebníctva, teplárenstva.

HFI - pozdĺžne zvárané oceľové rúry sú už desaťročia úspešne aplikované aj pri tých technicky najnáročnejších projektoch. Oceľové rúry sú použiteľné a aplikovateľné pre vysoký tlak, zabezpečujú prepravu a distribúciu plynu, ropy, vody a ďalších médií. Obzvlášť v strojárstve a stavebníctve je použitie zváraných rúr ako konštrukčného prvku neodmysliteľné.

SMLP so svojimi dvoma výrobnými závodmi v srdci Nemecka /Hamm a Siegen/ disponuje rozsiahlym KNOW – HOW v danej oblasti vďaka neustálemu výskumu a ďalšiemu vývoju HFI /vysokofrekvenčné indukčné zváranie/ zváracej techniky. Spoločnosť úzko spolupracuje s národnými a medzinárodnými výrobcami – najmä Salzgitter Mannesmann – Vývoj v rámci koncernu, za účelom kontinuálneho vylepšovania postupu zvárania a ďalšieho vývoja nových produktov a zvyšovanie ich kvality . Stredobodom záujmu ďalšieho vývoja je predovšetkým zvyšovanie kvality a bezpečnosti zváraných rúr. Materiálová kontrola, 100% kontrola pomocou najmodernejších testovacích a skúšobných postupov a zariadení, tak ako aj záverečná kontrola v obidvoch závodoch garantujú najvyššiu kvalitu oceľových rúr. Najnáročnejšie požiadavky nášho zákazníka v oblasti výroby uspokojujeme na základe našich dlhoročných skúsenosti a vlastných laboratórií s najlepšou technológiou.

U nás nájdete svojho spoľahlivého partnera v súčasnosti i v budúcnosti najmä vďaka nášmu profesionálnemu prístupu, flexibilite pri plnení zákazníckych potrieb a mimoriadnemu technickému poradenstvu.

Produkty

Výrobný program - oceľové rúry - rozmery a váha (v kg/m)

Výrobný program - oceľové rúry - rozmery a váha (v kg/m)


Certifikáty, technické štandardy a akosť materiálov.


                       

Zoznam zastupovaných spoločností